top of page
51lFbI-5ttL.jpg

Ajánlások Dr. Sági Mária könyvéhez: INFORMÁCIÓS GYÓGYÍTÁS

A tudomány egy olyan reneszánszának lehetünk tanúi, amely megdönti a régi tévhiteket és újraírja az élet történetét. A határtudományok területén tett mélyreható felfedezések teljesen felülírják az egészségről és a betegségről alkotott elképzeléseinket. Az „új” biológia forradalmasítja az egészségügyet: tudományos magyarázatot kínál a gyógyítás egyik feltörekvő területe, az energiagyógyászat hatásmechanizmusának mibenlétére.

Az egészségügyi ellátásban alkalmazott energiagyógyászati módszerek hatékonyságának magyarázata a kvantum-biofizika tudományában gyökerezik. Ez az új kutatási terület az élet működéséről kialakult tudásunkat jóval a felsőoktatási intézmények és az orvosi egyetemek által jelenleg nyújtott hagyományos ismereteken túlra terjeszti ki.

Az Információs gyógyítás című könyvben a szerzők a kvantumfizika elveit integrálják a sejt- és molekuláris biológia úttörő felfedezéseivel. Kulcsfontosságú mű, amelyből megismerkedhetünk Erich Körbler (1938–1994), az „új homeopátia” atyjának forradalmi kutatásaival. Ez az új tudományág, amely a szervezet információfelvételén alapuló empirikus gyógyítási rendszert mutatja be, betekintést enged az elme, a test és a szellem egységes működéséért felelős kommunikációs rendszerbe.

A hagyományos allopátiás orvoslás tudósai csupán akkor ismerik el az energiának az élő szervezetre gyakorolt hatását, ha az a molekulákat és a sejteket fizikailag átalakítja (ionizáló sugárzás). A gyógyszeripar anyagi érdekei pedig kétségbe vonják az energiagyógyítás biológiai szerepét, mivel ez az iparág a mechanikának abból az elavult, klasszikus (newtoni) megközelítéséből profitál, amely szerint csupán a fizikai kémia, vagyis a gyógyszerek képesek az élő szervezetre hatást gyakorolni.

Ezzel szemben Körbler „új homeopátia” paradigmája az energia mint információ szerepét hangsúlyozza, amely befolyásolja a biológiai szerveződést és vezérli a biológiai funkciókat. Az Információs gyógyítás csúcspontja a biológiai rendszereket befolyásoló, a sejtek, a szervek és az organizmusok viselkedését, valamint a géntevékenységet alakító energiarezgések és rezonanciaminták természetének kiváló és mély tudományos elemzése. Az említett mechanizmusok kihangsúlyozzák az összefonódás, a komplexitás, a koherencia és az emergencia alapvető szerepét, amely kvantummechanikai elvek együttesen szolgáltatják az új vis vitalis alapját.

Mindezen túl az Információs gyógyításban ismertetett módszer egyedülálló lehetőséget ad az olvasónak arra, hogy használja a Körbler-féle pálcát, amely a mikroizommozgásokon keresztül fordítja le és közvetíti a tudat alatti információkat. A szerzők számos kísérletet írnak le, amelyek alapján az olvasó személyesen is felmérheti az energiainformációs mezők szerepét, saját egészségére és élettapasztalataira vetítve.

Különösen ajánlom e könyvet az allopátiás és a kiegészítő orvoslás módozatait gyakorló gyógyászok számára. Ez a mű mérföldkő – olyan tudással ruházza fel olvasóját, amely kiszélesíti látókörét és tovább inspirálja gyógyító munkáját. A szerzők által leírt „új meglátások” olyan mesterkulcsot kínálnak, amely kaput nyit a tudományhoz, amely által ismereteket szerezhetünk arról, hogy a környezetünkben lévő energetikai minták, valamint a gondolataink, a viselkedésünk és a hitvilágunk által létrehozott energetikai minták hogyan befolyásolják testünk működését és miként alakítják a külvilágról szerzett tapasztalatainkat.

Gondolkodást kíván… és nagyon megéri!

Bruce H. Lipton PhD, őssejtbiológus,

a Hit Biológiája, a Spontán Evolúció és a Honeymoon Effect című bestsellerek szerzője

bruce-lipton-gdg2019.jpg
Bruce H. Lipton, PhD
tudós és szerző

Mára mindenki számára bebizonyosodott, hogy minden jelenség alapja az információ. Igaz ez a szervetlen világra nézve is. Az atomok és a szubatomi részecskék aggregációját és dezintegrációját a különböző erők (például elektromágneses mezők, gravitáció) igen összetett kölcsönhatásai irányítják, más néven az energia. Az elemek megfelelő kombinációja, amely a szerves molekulák és így az élet alapját képezik, energetikai kölcsönhatásokból ered, vagyis az ezen szubsztrátumok által közvetített információból, amely szintén további információt generál, amelyet tárolni kell. Az organizmusok esetében ezt a feladatot a genetikai kód, az immunrendszer, az idegrendszer, az endokrin rendszer stb. memóriája végzi. Ahhoz, hogy a rendszer ideálisan működjön és szaporodjon, a rendszernek következetesnek kell lennie. Számos tanulmány bizonyítja, hogy a konzisztencia bármilyen módosulása téves információkhoz, vagyis patológiához vezet, de ugyanezen az elven az információ helyre is állítható.

Az Információs gyógyítás című mű Erich Körbler, az „új homeopátia” atyjának kutatásait folytatja. A szerző alapos elemzésnek veti alá a műben leírt mechanizmusokat, és magyarázatot ad működésükre számos kísérlet és gyakorlati példa segítségével. Popp, Del Giudice, László és más szerzők tanulmányait idézve feltárja, hogyan mutathatók ki a sejtekre és a szervezetekre ható szubtilis, elektromos és elektromágneses energiák interferenciái a felborult egyensúly helyreállítása érdekében.

Az orvosok számára meglepő magyarázatokkal szolgálhat a könyv, amely segítséget nyújt számos, napjainkban rendkívül gyakran előforduló betegség diagnosztizálásában és – ha lehetséges – gyógyításában. Gondoljunk itt a krónikus fáradtság, az inszomnia, az allergiák, az élelmiszer-érzékenység, a mozgásszervi fájdalmak, a krónikus mikózis vagy akár a rákbetegség problémájára, amelyekre az orvosok nem mindig tudnak megfelelő választ adni. Az okot legtöbbször a szimptómák mögött meghúzódó stresszben látják, és ennek megfelelően határozzák meg a terápiát, amely sokszor nem kielégítő, és így akár káros is lehet. A szerző feltáró tanulmánya segítséget nyújt a betegség megelőzésében és a pontos diagnózis felállításában, a helyes terápia meghatározásában.

Claudio Mazza

  • Nuova Ipsa Editore, Palermo, Olaszország

Bármi okból is tartja kezében ezt a könyvet a kedves olvasó – a könyv címe vagy borítója ragadta meg a figyelmét, esetleg valaki ajánlotta, netán személyes okból vásárolta meg– tudnia kell, hogy nem való mindenkinek. Ez a rendkívül érdekfeszítő mű olyan adatokkal alátámasztott „tudást” tartalmaz, amely újdonságánál és eredetiségénél fogva minden bizonnyal messze meghaladja a mai tudomány határait, legalábbis az akadémiai orvoslás területén.

Az ok és okozat törvénye – nyilvánvalóan – továbbra is alapvető kérdés a gyógyászatban, itt azonban túlmutat az általánosan elfogadott paradigmákon, amelyek rendszerint lineárisak és mechanikusak.

Amennyiben szabad szellemű embernek tartja magát, aki képes új szemmel nézni a valóságra, ne riadjon vissza attól, hogy az új tudomány megértése erőfeszítést igényel. Higgye el, megéri!

Alessandro Pizzoccaro

  • a Guna Pharmaceutical S.p.a. elnöke, Milánó, Olaszország

pizzoccaro.png

Az Információs gyógyítás című könyv tökéletes összefoglalása annak, hogyan határozza meg létünket és az univerzum minden elemének működését az információ. Részletesen, példákkal is bemutatja, miként „működik” az emberi organizmusokban jelen lévő információ, és hogyan mérjük fel egészségi állapotunkat. Tájékoztatást ad arról, milyen módon befolyásolják tudatunkat és egészségünket az állandóan változó világ jelenségei, vagyis a környezetünk.

Ez a mű mindenki számára szükséges, átfogó tudást nyújt arról, mi a feltétele annak, hogy ne károsítsuk, hanem megőrizzük szervezetünk és környezetünk ökológiai egyensúlyát. Bátran és tudatosan ajánlom ezt a könyvet orvosainknak, továbbá minden, az egészség és a gyógyászat iránt érdeklődő olvasónak.

Dr. Pier Mario Biava

  • Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Multimedica, Milánó, Olaszország

 

Pier_Biava.jpg

Ajánlom a Tudásnak azt a tárházát, amelyet ez a könyv tartalmaz, azoknak az ORVOS KOLLEGÁKNAK, akiknek van lendületük, bátorságuk, indíttatásuk, - az orvosi szakma iránti „szerelmük” - újra és újra tanulni, elsajátítani akár még alig ismert gyógyító módszereket is. Ezeket birtokba véve, és a már használt terápiás eszköztáruk körébe integrálva még többet, még jobbat tudnak adni a betegeiknek. Garantálom, hogy bőven lesz gyógyítási sikerélményben és hálában részük. 

 

Ajánlom azoknak a GYÓGYÍTÓKNAK, TERMÉSZETGYÓGYÁSZOKNAK, akik kellő önismerettel, hivatásuk igaz szeretetével és tiszteletével ismereteiket szüntelenül gyarapítják az új dolgok megismerésének vágyán túl még azon céllal, hogy a hozzájuk fordulóknak még jobban, még hatékonyabban tudjanak segíteni.

Ajánlom azoknak az EMBERTÁRSAIMNAK, , akik az öngyógyítás útját választják, hogy kellő

figyelemmel merüljenek bele ennek a csodálatos módszernek a tanulmányozásába, használják

körültekintően, azzal a bölcsességgel, amely meg tudja különböztetni, mi az a határ, amíg önmagukat,

családjukat gyógyíthatják, és hol van az a pont, amikor orvoshoz kell fordulni.

Ajánlom minden kedves OLVASÓNAK, merítkezzenek bele bátran, nyitottan, érdeklődve a TUDÁS-

nak ebbe a csodálatos Forrásába, mert az ENERGIÁK és INFORMÁCIÓK birodalmában találják magukat. Hisz végső soron MINDEN INFORMÁCIÓ ÉS ENERGIA. Mindenkinek sok sikert, örömet, teljes egészséget, békességet kívánok!

Dr. Tusor Erzsébet

Tusor_Erzsebet.jpg

Erich Körbler a XX. század végének egyik legnagyobb alakja. Elméleti és gyakorlati munkásságával új

alapokra helyezte a betegség fogalmát, kialakulásának megismerését, a diagnosztikát, a terápiát, a teljes orvosi gondolkodásmódot. Ezt a tudományos tevékenységet nem egyszerű méltatni és még nehezebb megismertetni. Egy tudományos felfedezés, mely alapjaiban változtatja meg a korábbi „közmegegyezést”, paradigmaváltásnak nevezünk. Minden paradigmaváltás hatása forradalmi. Az új ismeretek alapján többé már nem lehet a régi, megszokott módon gondolkodni. Az addig általánosan uralkodó szemlélet és képviselői túlhaladottá, ortodoxá válnak. Az átmenet sohasem egyszerű és nem zökkenőmentes.

Erich Körbler, az általa „Új homeopátiának” (Neue Homöopathie) nevezett tudományterülettel, az energetikai, informatikai, hullámelméleti fizikai fogalmakat illeszti be nemcsak az orvosi-, hanem a

hétköznapok gondolkodásmódjába is. A jelen könyv szerzői nyomon követik ezt a rendkívül izgalmas

folyamatot és nemcsak „népszerű”, hanem tudományos szempontokból is maradandót alkottak. Ez a könyv alapműnek tekinthető és hiánypótló, ugyanis Erich Körbler-nek az élet nem adta meg a lehetőséget az önálló mű megalkotására. Hosszabb rövidebb cikkek és tanfolyami jegyzetek, videó felvételek maradtak fent, melyekre tanítványai – váratlan halála után – támaszkodhattak. Dr. Sági Mária és István rendkívül nagy feladatot vállalt magára, hogy Erich Körbler halála után közel 20 évvel írásba foglalják tanításait, melyek a XXI. század orvosi gondolkodásmódjának alapját jelentik. Az Erich Körbler által feltalált inga, az un. bioindikátor sajnos még nem orvosi diagnosztikai eszköz, de remélhetőleg nincs messze az idő, mikor minden háztartás részévé válik.

Dr. Csiszár Róbert

image6.jpg
bottom of page