top of page
Search

Természetgyógyász Magazin 2018. májusi lapszám

Updated: Feb 3, 2021

A tudat szintjei és fejlődése 2. rész - Érzelmeink hatása az agyműködésre


A modern tudomány eszköztárának segítségé- vel nagyon fontos tudás birtokába jutottunk. A modern ember hite, vallása a tudomány. Amit az ókor embere ösztönösen megtett érzése, hite, vallása alap- ján, ahhoz a tudáshoz a modern kori ember a tudomány által jut el.

Tudatos választás A tudatnak módjában áll választani. A fejlett tudat mindig az egész érdekeit tartja szem előtt, és a szerint érez, cselekszik. Erre teszi képessé a jobb agyfélteke dominanciája, de legalább is a két agyfélteke szinkronizációja. A jobb agyfélteke nem ismeri a félelmet, a szorongást, hiszen az egész univer- zum részeként kielégítő számára a feladata. A jobb agyfélteke segítségével tudunk összekapcsolódni, segíteni egymás- nak jó kívánsággal, pozitív gondolattal. Amint láttuk, mind a személyes gyógyítás, mind a távgyógyítás esetében képesek vagyunk betegünkkel összekapcsolódni, és betegünk képes a gyógyító folyamatok fölvételére a két agyféltekéje teljes szinkronizációja által.


Földi életünk a bipoláris létben zajló tanulási folyamat. Érzékeljük, meg- tapasztaljuk a fizikai, energetikai és társa- dalmi ellenpólusokat: a jint és jangot, ahogy a távol-keletiek mondják, a világos és sötét oldalt, a nappalt és éjszakát, meleget-hideget, erőt-gyengeséget és így tovább.


A szeretet olyan tökéletesen koherens infor- máció, amely képes minden rosszat, bántal- mat, fájdalmat, veszteséget felülírni. Mind- annyiunkban kódolva van ez az információ, csak annyit kell tennünk, hogy hagyjuk érvényesülni. Ez azonban a napi élet vihará- ban nem könnyű. A mai új tudományok azt is megmutatják, hogy ebben az állapotban képesek vagyunk a pozitív információ révén összekapcsolódni, és a kvantum alatti mező- be, az Akasha-mezőbe segítő információt beírni, és ugyanígy az Akasha-mezőből olyan insightot kapni, amely az egyéni továbbfej- lődés és alkotás energiáját biztosítja. A tudat folyamatosan tapasztalja a tiszta „JÓT”.


Az alábbi pdf-re kattintva letöltheti a teljes cikket


A tudat2
.pdf
Download PDF • 330KB


12 views0 comments

Comments


bottom of page