top of page
Search

Természetgyógyász Magazin (10-11. oldal)

Updated: Feb 3, 2021

SZUPERKOHERENCIA: AZ EMBERISÉG TÚLÉLÉSÉNEK A ZÁLOGA

Kevés a világ megmentéséhez az, hogy egyezményeket kötnek a kormányok a szennyezéskvótákról és a fegyverkezés korlátozásáról, hogy a túlnépesedett országok az egykés családokat támogatják, és oldódott a feszültség a nagyhatalmak között. A tudo- mányos szemlélet gyökeres megváltozására, gondolkodásunk és hozzáállásunk átformá- lására, teljes paradigmaváltásra van szükség, és arra, hogy helyreállítsuk a természet és az ember között megbomlott koherenciát – így vélekedik László Ervin professzor és a világ számos haladó tudósa, gondolko- dója.

László Ervin szerint kevés a szó: az ő kezdeményezésé- re alakult 1993-ban a Budapest Klub, korábbi hazai tudo- mányos munkatársai, így Vitányi Iván és munkacsoportja közreműködésével, a Magyarok Világ- szövetsége segítsé- gével. A munka a tiszteletbeli tagok felkérésével, a klub célkitűzéseinek meg- határozásával, egy kiáltvány megfogal- mazásával kezdődött meg. Elsők között csatlakozott a célkitűzésekhez például Yehudi Menuhin hegedűmű- vész-karmester, Maurice Béjart balettművész és Göncz Árpád köztársasági elnök. A Buda- pest Klubnak ma mintegy hetven tiszteletbeli tagja között a világ meghatározó művészei, tudósai, gondolkodói foglalnak helyet, például a XIV. dalai láma, Paulo Coelho író, Deepak Chopra orvos-író, Jane Goodall etológus vagy Sri Sri Ravi Shankar spirituális vezető, az Élet Művészete Alapítvány megalapítója.


A planetáris tudat kialakítása a 21. század nagy kihívása

A természetben a tartósan fennálló élő rendszerek szuperkoherensek. A mai ember azonban önös érdekeit a szuperkoherencia fölé helyezi, így rendszeréből hiányzik a szociális és ökológiai együttműködés. Ha a természet törvényei nem érvényesülnek, a rendszernek buknia kell, ami az emberiség végét jelenti.


Az alábbi pdf-re kattintva letöltheti a teljes cikket

Szuperkoherencia
.pdf
Download PDF • 256KB


19 views0 comments

Comments


bottom of page